مقاله ترجمه شده با عنوان دیدگاه اقتضایی در مورد پیاده سازی مدیریت عملکرد الکترونیک، به همراه اصل

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان دیدگاه اقتضایی در مورد پیاده سازی مدیریت عملکرد الکترونیک، به همراه اصل مقاله، جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: A Contingency Perspective on the Implementation of E-

ادامه مطلب


مطالب تصادفی